İstatistik Birimi
10 Eylül 2018

Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan tüm form ve verilerin toplanması ve analiz edilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.