Sosyal Hizmetler Birimi
10 Eylül 2018

Sosyal Hizmet Birimi

Sosyal Hizmet Birimi; hastanemizde ayaktan muayene olan veya yatan hastaların, uygulanan tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla, sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülen ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında, hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde destek olunması gibi hizmetlerin de yürütüldüğü birimdir. Sosyal Hizmet Birimi, çalışmalarında Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesini esas almaktadır.

 Sosyal Hizmet Uzmanı Kimdir?

Sosyal Hizmet Biriminde görevli sosyal hizmet uzmanları; Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Sosyal Hizmet Bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimi almış profesyonel kişilerdir.

Sosyal Hizmet Biriminin İlgilendiği Konular

 • İstismar ve İhmal Vakaları
 • Adölesan Gebelerin Tespiti ve Bildirimi
 • Buluntu ve Terk Bebek Vakaları
 • Sosyal Faaliyetleri Gerçekleştirme
 •  Engelli Hastalar
 • Sağlık Güvencesi Olmayan Hastalar
 • Yoksul Hastalar
 • Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar
 • Mülteci ve Sığınmacı Hastalar
 • İnsan Ticareti Mağduru Hastalar
 • Yaşlı, Dul ve Yetim Hastalar
 • Kronik Hastalar
 • Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar
 • Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar
 • İl Dışından Gelen Hastalar
 • Hastaneye gelen kalacak yeri olmayan kişileri misafirhaneye yerleştirmede, ekonomik durumu düşük olan hastalara ise yol yardımı sağlama gibi konularda Sosyal Hizmet Birimi devreye girmektedir.

Hastanemiz Sosyal Hizmet Birimi giriş katta olup, 1 sosyal hizmet uzmanı ile hizmet vermektedir.