Şebinkarahisar Devlet Hastanesi Engelli Hakları Rehberi
27 Haziran 2022

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET
HASTANESİ
ENGELLİ HAKLARI REHBERİ

2
ÖNSÖZ
Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve etkin katılımlarının desteklenmesi, toplumda yaşayan herkesin sorumluluğudur. Bu sorumluluğun farkında olarak bizler, engelli bireylerin ayrımcılığa uğramadan; çalışma ve sağlık haklarına erişimleri için gerekli önlemleri almaktayız.
Hastane Yönetimi olarak; mevcut uygulamaları da gözeterek, engelli ve engelli yakını olan çalışanlarımızın izin ve nöbet muafiyetine yönelik gerekli düzenlemeleri yaptık. Bununla birlikte çalışma hayatında sorunların tespiti, çözüm önerilerine birlikte karar verme ve doğrudan bilgilendirme amacıyla; hastanemizde çalışan engelli ve engelli yakını olanlara ait bir veri tabanı oluşturduk. Sağlık Bakanlığının Engelli Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetinin Sunumuna İlişkin Genelgesini de (2010/79 sayılı) dikkate alarak, engelli hasta ve ziyaretçilere yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi ve böylece sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.
Engelli ve engelli yakını olan çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz engelli hastalarımızın talepleri doğrultusunda, onların haklarını öğrenmeleri için hazırlanan bu rehberi hizmete sunmaktan mutluyuz.
Sağlıklı günler dileklerimle
.


                                                                                                                                                                                                                                             Op Dr Gürsoy Burak KURT
                                                                                                                                                                                                                                                         Şebinkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi


           Şebinkarahisar Devlet Hastanesi Engelli Hakları Rehberi.pdf