Verimlilik Yerinde Değerlendirme Faaliyeti Değerlendirme Toplantısı
12 Ekim 2018

09.10.2018 tarihinde hastanemizde yapılan Verimlilik Yerinde Değerlendirme denetimi sonrası Birim Kalite Sorumluları ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg